12 kwietnia z okazji 100 rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej odbył się konkurs recytatorski.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV-VI, którzy nie tylko recytowali wiersze Wisławy Szymborskiej ale również utwory poetki współczesnej Pani Renaty Adamskiej – Garbowskiej, która była honorowym gościem i członkiem komisji tego konkursu.
Komisja po długiej naradzie ogłosiła wyniki.
Wyróżnienie:
Maja Baliga
I miejsce – Maja Burchot
II miejsce – Kaja Głąbowska, Aurelia Kulesza
III miejsce – Oliwia Jarosińska
Pani Renata Adamska – Garbowska zachwycona prezentacją wierszy naszych uczniów, po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród spotkała się z naszymi dziećmi. Przedstawiła propozycje założenia Koła Młodych Literatów w naszej szkole.
Skip to content