Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w lekcji online na platformie EkoEksperymentarium.pl, która poświęcona była ważnym zagadnieniom dotyczącym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania omawiano kluczowe kwestie, takie jak wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi, problematyka linearnego modelu gospodarczego oraz wpływ gospodarki cyrkularnej na nasze otoczenie.
W trakcie spotkania młodzież miała również okazję obejrzeć inspirujący film „Ubrania do Oddania”, który ukazywał problem marnotrawstwa i nadmiernego konsumpcjonizmu w kontekście przemysłu odzieżowego. Film ten skłonił uczestników do refleksji nad swoimi nawykami zakupowymi oraz nad sposobami wspierania bardziej zrównoważonych praktyk w sferze mody 👚👕👗👖
Skip to content