4 marca w Domu Ludowym w Drożkach, odbył się Koncert Charytatywny „Od serca dla serca”.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Drożkach.

Pojawiły się nastrojowe piosenki oraz wiersze o miłości.

Głównym celem koncertu była zbiórka, z której dochód został przekazany Mateuszowi Słowikowskiemu.

Dzięki atrakcjom takim jak, np. licytacje, loteria czy sprzedaż ręcznie wykonanych lampionów

i domowych wypieków, udało się zebrać kwotę 3633 zł.

Wszyscy zaangażowani w organizację koncertu, a także jego uczestnicy, którzy przybyli bardzo licznie,

okazali serce, a wszystko to dla serca Mateusza.

Było warto, bo jak śpiewała Irena Santor: „Serce to najcudniejszy w życiu skarb”.

Koncert był także okazją do wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim

oraz zintegrowania mieszkańców lokalnej społeczności.

Czas upłynął w przyjemnej atmosferze, przy miłych dla ucha dźwiękach i poczęstunku, z którego każdy mógł skorzystać.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę ks. Daniela Wawrzyniaka, za rozpoczęcie spotkania modlitwą oraz Psalmami.

Dziękujemy także Kołu Gospodyń Wiejskich w Drożkach, pani Ewelinie Stryczek – Sołtysowi Sołectwa Drożki,

panu Jerzemu Głąbowskiemu, pani Karolinie Rogowskiej oraz firmie „Rubin” z Mianowic za wkład w organizację koncertu.

Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto zaangażował się w tę inicjatywę oraz wszystkim uczestnikom.

 

Skip to content