3 listopada w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynków szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynki szkoły. Priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Obecni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej czuwali nad prawidłowym przebiegiem akcji i zgodnie ocenili, że przebiegła ona bardzo dobrze.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Skip to content