Na lekcji geografii uczniowie klasy szóstej zdobywali wiedzę na temat Wszechświata. Dowiedzieli się, czym jest Słońce, Układ Słoneczny, oraz inne ciała niebieskie. Co więcej, w ramach projektu każdy z nich stworzył model Układu Słonecznego. Ich prace były niezwykle różnorodne, pełne pomysłowości i staranności. Wyraźnie widać było w nich przejawy kreatywności i zaangażowania. Te twórcze projekty staną się na pewno wartościowymi pomocami dydaktycznymi, wspomagającymi proces nauki.
Skip to content