1 września Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach udziałem we mszy świętej rozpoczęli uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W czasie mszy świętej podziękowaliśmy za minione wakacje i prosiliśmy o dobry rok szkolny i katechetyczny! Zgodnie z tradycją ksiądz proboszcz poświęcił tornistry uczennicom klasy pierwszej.

Następnie wszyscy udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W uroczystościach brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz wójt gminy Rychtal Pan Adam Staszczyk. Pani Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, zapoznała uczniów i rodziców z przydziałem wychowawstwa. Następnie przyszedł czas na złożenie ślubowania przez pierwszoklasistki oraz ich oficjalne pasowanie na uczennice Szkoły Podstawowej w Drożkach. Ślubowanie złożyli również rodzice. Na koniec pan wójt złożył życzenia owocnego roku szkolnego.

 

Skip to content