LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO.
Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efek-tywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 50 tysięcy nauczycieli i 3 miliony uczniów.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
• sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
• dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
• otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.
W naszej szkole od lat realizujemy projekt LEPSZEJ SZKOŁY. W ramach projektu uczniowie piszą trzy testy: na rozpoczęcie roku szkolnego, po pierwszym okresie nauki i na zakończenie roku szkolnego.
Skip to content