14 września uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w spotkaniach z aspirantem sztabowym Przemysławem Jędrasiakiem oraz sierżantem Pawłem Balcerzakiem – Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.  Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. Po tej części spotkania dzieci pod opieką nauczycieli i policjantów wyszły przed budynek szkoły by w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i zaprezentować prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII. Tematem pogadanki poza bezpieczeństwem na drodze była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Poruszono także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Wierzymy, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

 

Skip to content