W klasie siódmej przeprowadzono ciekawe lekcje biologii, fizyki i geografii, które skupiły się na różnorodnych aspektach nauki i praktyki. W ramach zajęć z biologii uczniowie przygotowywali zdrowe śniadanie jako podsumowanie działu dotyczącego układu pokarmowego. Aktywność ta miała na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie świadomości na temat roli, jaką odgrywa śniadanie w codziennym odżywianiu 🍞🥗🍱🧈🥚🧀 Na lekcji fizyki przeprowadzili badania dotyczące siły nacisku na podłoże oraz omawiali zjawiska parcia i ciśnienia. W trakcie praktycznych eksperymentów uczniowie mieli szansę eksperymentować z różnymi obiektami i masami, obserwując, jak siła nacisku wpływała na podłoże.
Natomiast na lekcji geografii uczniowie poznawali różne rodzaje gleb występujących na terenie Polski, analizując czynniki glebotwórcze i charakterystyczne profile gleb. Każdy uczeń przygotował unikatowy model glebowy w szklanych pojemnikach, gdzie poszczególne poziomy glebowe reprezentowane były przez elementy takie jak pokruszone herbatniki, pierniki, płatki, czekolada, wafle ryżowe czy nawet żelki imitujące roślinność danego obszaru. Kolejnym etapem było opisanie warstw w przygotowanym profilu glebowym. Cała lekcja była nie tylko edukacyjna, ale i praktyczna, gdyż po sesji zdjęciowej uczniowie mieli okazję skosztować swoich „gleb”, co z pewnością było najbardziej oczekiwaną częścią zajęć. Ta innowacyjna forma nauki połączyła teorię z praktyką, angażując uczniów w kreatywny sposób 🙂
Skip to content