Dwie strony sieci – pogadanka dla rodziców

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Dwie strony sieci – pogadanka dla rodziców została wyłączona

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na zebraniu z rodzicami zaprezentowano program „Dwie strony sieci”. Opowiadali o nim sierżant Filip Ślęk i starszy aspirant Przemysław Jędrasiak – policjanci pracujący w Zespole ds. Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej w Komendzie Policji w Kępnie. Prezentację poprzedziło wystąpienie koordynatora ds profilaktyki i resocjalizacji, podczas którego rodzice dowiedzieli się, na jakim etapie jest realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Jestem bezpieczny w Sieci”. Koordynator omówiła najbliższe działania, czyli zaangażowanie

Egzaminy po nowemu

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Egzaminy po nowemu została wyłączona

Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy

Struktura szkół po zmianach

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Struktura szkół po zmianach została wyłączona

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. Szkoła podstawowa 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową; Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej; 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole

Zmiany w kolejnych latach funkcjonowania reformy oświaty

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Zmiany w kolejnych latach funkcjonowania reformy oświaty została wyłączona

Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja; W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców została wyłączona

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.: – zmniejszenia