Bezpiecznych ferii

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 27 - 2017 Możliwość komentowania Bezpiecznych ferii została wyłączona

Przestroga 1. Zanim wyjdziesz na podwórze, to się ciepło ubierz. Żadna grypa cię nie złapie, kiedy ciepłą włożysz czapę i angina cię ominie, gdy szalikiem się owiniesz. Przestroga 2. Lubisz pruć na sankach z prędkością błyskawicy? No i świetnie! Byleby to było z dala od ulicy! Przestroga 3. Jadąc na nartach, łyżwach, czy sankach nie czepiaj się motoru, ani auta, bo nawet się nie spostrzeżesz, jak pod kołami będziesz leżeć.

Razem zmieniamy Internet na lepsze

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 27 - 2017 Możliwość komentowania Razem zmieniamy Internet na lepsze została wyłączona

Pod takim hasłem przebiegają obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który w tym roku przypada 7 lutego. Ze względu na zbliżające się ferie, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły już dziś – 26 stycznia – uczestniczyli w prezentacji multimedialnej, którą przygotowała i przedstawiła koordynator ds profilaktyki i resocjalizacji pani Małgorzata Grzesiak. Prezentacja była zwieńczeniem działań, w czasie których uczniowie zdobyli wiedzę, dotyczącą bezpieczeństwa w Sieci. Podczas prezentacji wiedza ta została usystematyzowana. Koordynator

Dwie strony sieci – pogadanka dla rodziców

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Dwie strony sieci – pogadanka dla rodziców została wyłączona

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na zebraniu z rodzicami zaprezentowano program „Dwie strony sieci”. Opowiadali o nim sierżant Filip Ślęk i starszy aspirant Przemysław Jędrasiak – policjanci pracujący w Zespole ds. Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej w Komendzie Policji w Kępnie. Prezentację poprzedziło wystąpienie koordynatora ds profilaktyki i resocjalizacji, podczas którego rodzice dowiedzieli się, na jakim etapie jest realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Jestem bezpieczny w Sieci”. Koordynator omówiła najbliższe działania, czyli zaangażowanie

Egzaminy po nowemu

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Egzaminy po nowemu została wyłączona

Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy

Struktura szkół po zmianach

Posted by Małgorzata Grzesiak Styczeń - 16 - 2017 Możliwość komentowania Struktura szkół po zmianach została wyłączona

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną. Szkoła podstawowa 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową; Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej; 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole