Historia

Pierwsza szkoła powstała w Drożkach prawdopodobnie już w drugiej połowie XVIII wieku. W kronice kościoła ewangelickiego istnieje zapis, że spaliła się ona w 1800 roku. Znane jest nazwisko nauczyciela z tamtych czasów, był nim Karol Witek, syn młynarza z Nowej Wsi Ks.

Odbudowany budynek szkolny został powtórnie strawiony przez pożar. Zniszczenie było tak duże, że zrezygnowano z jego odbudowy. Sumptem właściciela dworu w Drożkach wybudowano nową, murowaną szkołę w środku wsi. W 1890 roku wybudowano w Drożkach drugą szkołę. Rozbudowano ją w 1914 roku. Budynek ten funkcjonuje do dziś.

Pierwszym polskim nauczycielem i kierownikiem szkoły był p. Franciszek Branny. W 1938 roku funkcję tę przejął p. Jan Strzyżewski i sprawował ją nieprzerwanie przez 35 lat do 31 sierpnia 1973 roku. Na jego miejsce Wydział Oświaty w Kępnie powołał p. Janusza Kruszelnickiego, dotychczasowego nauczyciela tejże szkoły. Po przejściu p. Kruszelnickiego na emeryturę dyrektorem szkoły w drodze konkursu została p. Jolanta Maciej. Objęła swą funkcję 1 września 1996 roku.

25 czerwca 1999 roku mury Szkoły Podstawowej w Drożkach opuściły dwa roczniki uczniów. Klasę VIII kończyło 14 uczniów i ta sama liczba kl. VI. Był to pierwszy rok funkcjonowania reformy ustroju szkolnego, która zmieniła strukturę organizacyjną szkoły z ośmio na sześcioklasową. W 2002 roku Uchwałą Rady Gminy Rychtal powołano z dniem 1 września Zespół Szkół w Drożkach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Drożkach. W skład Zespołu weszła Szkoła Podstawowa w Drożkach i Przedszkole Samorządowe w Drożkach.

7 czerwca 2005 roku Jolanta Maciej złożyła na ręce Wójta Gminy Rychtal rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Drożkach. W wyniku konkursu ogłoszonego na 1 lipca 2005 roku nowym dyrektorem została Małgorzata Grzesiak, objęła ona swą funkcję 1 września 2005 roku. W tym samym roku przy znaczącej pomocy rodziców oddano do użytku dzieci szkolne podwórko, a w 2007 roku zakończyła się w szkole budowa sanitariatów.

W 2008 roku po likwidacji Przedszkola Samorządowego rozwiązano Zespół Szkół i od tej pory Szkoła Podstawowa zaczęła działać jako odrębna placówka z oddziałem przedszkolnym. Oddział przedszkolny znalazł swoją siedzibę w służbowym mieszkaniu, zajmowanym wcześniej przez pp. Kotowskich.

Skip to content