O szkole

SZKOŁA UCZY – DOM POMAGA, DOM WYCHOWUJE – SZKOŁA POMAGA

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Drożkach uczy się 45 uczniów i 20 dzieci w oddziale przedszkolnym. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Na parterze znajdują się dwie sale lekcyjne, pracownia komputerowa oraz toalety. Na piętrze znajdują się trzy sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora. W bliskim sąsiedztwie głównego budynku jest tzw. „przybudówka”. Na piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia oraz stołówka. Na parterze znajdują się także dwie sale, które zajmują dzieci z oddziału przedszkolnego.

Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie mają do dyspozycji boisko, na którym mogą się odbywać rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, ręczną oraz koszykówkę.

Szkoła jest mała, ale przyjazna i bezpieczna dla dzieci.

Skip to content