SZKOŁA UCZY – DOM POMAGA, DOM WYCHOWUJE – SZKOŁA POMAGA

W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Drożkach uczy się 42 uczniów i 20 dzieci w oddziale przedszkolnym. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Na patrerze znajdują się dwie sale lekcyjne, pracownia komputerowa oraz toalety. Na piętrze jest biblioteka, dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora. W bliskim sąsiedztwie głównego budynku jest tzw. „przybudówka”. Tam wygospodarowano dwa pomieszczenia, które spełniają rolę salek do zajęć ruchowych i do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W przybudówce znajdują się także trzy sale, które zajmują dzieci z oddziału przedszkolnego. Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie mają do dyspozycji boisko, na którym mogą się odbywać rozgrywki w piłkę nożną, siatkową i ręczną.

Szkoła wraz z Radą Rodziców jest organizatorem wielu imprez dla dzieci i dorosłych (festyny, zabawy, majówki, wieczorki). Dochód z tych imprez przeznaczany jest na cele szkoły. Szkoła jest mała, ale przyjazna i bezpieczna dla dzieci.