Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na zebraniu z rodzicami zaprezentowano program „Dwie strony sieci”. Opowiadali o nim sierżant Filip Ślęk i starszy aspirant Przemysław Jędrasiak – policjanci pracujący w Zespole ds. Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej w Komendzie Policji w Kępnie. Prezentację poprzedziło wystąpienie koordynatora ds profilaktyki i resocjalizacji, podczas którego rodzice dowiedzieli się, na jakim etapie jest realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Jestem bezpieczny w Sieci”. Koordynator omówiła najbliższe działania, czyli zaangażowanie uczniów w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zachęciła jednocześnie do udziału rodziców w prezentacji, która odbędzie się na zakończenie tego przedsięwzięcia.

(MG)

Skip to content