W dniu 14 października odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych gości: Pana Wójta, emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz ich  rodziców. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom za wspólną pracę, która nie należy do tych łatwych.
Następnie glos zabrał Wójt Gminy Rychtal pan Adam Staszczyk, który podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom za pracę.
Następnie Pani Dyrektor wraz z Panem Wojciechem Kotowskim wręczyli uczniom certyfikaty Mistrza Tabliczki Mnożenia.

Kolejnym punktem uroczystości był montaż słowni-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod okiem Pani Izabeli Usarek.

Skip to content