„Wiele pięknych kwiatów znamy,
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszej Pani mamy
najpiękniejsze kwiaty słów.

Słowo miłość za Jej troski,
słowo wdzięczność za Jej trud.
Dar to skromny, dar uczniowski
wyśpiewany z serc jak z nut…”

Tak śpiewały dzieci swoim nauczycielom na uroczystości, przygotowanej przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Katarzynę Grossek. Były też wiersze, scenki z życia szkoły, a także piękny jesienny taniec. Po tej części wystąpiła dyr. szkoły p. Izabela Usarek, dziękując wszystkim pracownikom szkoły za ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracy. Na zakończenie uczniowie składali życzenia swoim nauczycielom, wręczali kwiaty i samodzielnie wykonane cudne laurki.

Dziękujemy.

(MG)

Skip to content