Zgodnie z wcześniejszym wpisem podaję kilka informacji, dotyczących życia naszej Szkoły:

1. Aktualny plan lekcji znajduje się w zakładce „Plan lekcji”.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 18 kwietnia 2002 roku (art. 22, ust.2, pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r, nr 256, poz. 2572 z późn. zm – § 5 pkt 1) w naszej szkole ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)

– 02 stycznia 2015 r. (piątek)

– 05 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

– 06 marca 2015 r. (Święto Szkoły – piątek)

– 01 kwietnia 2015 r. (sprawdzian kl. VI – środa)

– 05 czerwca 2015 r. (piątek)

3. Wrzesień był miesiącem, w którym gospodarzami szkoły byli uczniowie klasy VI pod wodzą Pani Izabeli Usarek. Pieczę nad Szkołą w tym miesiącu kończą uczniowie klasy V z wychowawczynią Panią Haliną Juskowiak. Gospodarzami Szkoły w listopadzie będą uczniowie klasy IV z Panią Haliną Juskowiak. A w kolejnych miesiącach:

– grudzień – uczniowie klasy III z Panią Katarzyną Grossek

– styczeń – uczniowie klasy II z Panią Katarzyną Grossek

– luty – uczniowie klasy I z Panią Małgorzatą Grzesiak

– marzec – Rada Rodziców

– kwiecień – uczniowie klasy VI z Panią Izabelą Usarek

– maj – dzieci z Oddziału Przedszkolnego z Panią Elżbietą Stencel

– czerwiec – dyrektor szkoły

4. Na zakończenie informacja o zdjęciach. Fotograf w naszej szkole pojawi się dwukrotnie – 5 i 7 listopada. Planujemy zdjęcie wszystkich uczniów i nauczycieli bez podziału na klasy.

(MG)

Skip to content