22 lutego w rychtalskiej hali przeprowadzone zostały Igrzyska Sportowe uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Rychtal. Naszą szkołę reprezentowała grupa 15 uczniów pod opieką p. Katarzyny Grossek.

Młodzi sportowcy przystąpili do pięciu konkurencji ocenianych według punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Były to:

  • skok w dal z miejsca – 2 próby mocy,
  • bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego – 2 próby szybkości,
  • bieg zwinnościowy 4×10 m – 2 próby,
  • skłony w przód z leżenia tyłem – 1 próba siły mięśni brzucha,
  • skłony tułowia w przód – 2 próby gibkości.

Realizatorami przedsięwzięcia byli animatorzy: Piotr Nasiadek i Mirosław Szydlik, którzy w minioną środę 8 marca odwiedzili naszą szkołę, by wręczyć dyplomy i medale tym, którzy okazali się najlepsi w naszej szkole, a byli to:

  • Bartosz Gąszczak I miejsce (próba gibkości – skłon tułowia w przód)
  • Amelia Burchot I miejsce (próba macy – skok w dal z miejsca)
  • Kacper Tabaczuk I miejsce (próba szybkości – bieg na dystansie 50 m)
  • Daria Kozak I miejsce (bieg zwinnościowy)
  • Maciej Butzek I miejsce (próba siły mięśni brzucha oraz próba szybkości)

Serdecznie gratulujemy naszym szkolnym mistrzom!

Tekst: Katarzyna Grossek

Zdjęcia: Katarzyna Grossek, Aleksandra Zawalska

Skip to content