Z radością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „KoderJunior” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrażania nauki programowania do podstawy programowej.

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1 – 3.
W okresie ferii zimowych nauczycielki K. Bonio i K. Góra odbyły szkolenie i obecnie są już w trakcie realizacji zajęć ze swoimi klasami. Ostatnie zajęcia odbędą się poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu.

W ramach realizacji projektu szkoła zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Skip to content