Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Drożkach.

Cele konkursu:

a) podtrzymywanie więzi ze społecznością szkolną w czasie nauki zdalnej,

b) rozwijanie zdolności manualnych,

c) rozwijanie dbałości o estetykę wykonywanych prac,

d) promowanie oryginalności prac,

e) pobudzanie kreatywności,

f) pielęgnowanie polskich zwyczajów.

Regulamin

 1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Drożkach, uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII tej szkoły.
 1. Kartki zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
 • Oddział Przedszkolny i klasy I-III,
 • Klasy IV-VIII.
 1. Dostarczanie prac.
 • Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przekazują prace swoim Wychowawcom lub bezpośrednio do pani Katarzyny Bonio.
 • Uczniowie klas I-III powinni przesłać zdjęcia swoich prac pani Katarzynie Bonio na maila: katarzyna_grossek@o2.pl
 • Uczniowie klas IV-VIII przesyłają zdjęcia prac do pani Aleksandry Cegły za pośrednictwem platformy Teams.

Termin przekazania prac: do 17 grudnia 2020 r. (czwartek)

 1. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
 • zdjęcia prac powinny być wyraźne,
 • jest to konkurs plastyczny, więc treści zamieszczone w kartce, nie podlegają ocenie,
 • na zdjęciu wykonanej przez danego ucznia pracy, musi widnieć również dodatkowa karteczka z odręcznym podpisem (imię i nazwisko),
 • prace w wersji oryginalnej, dostarczone przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego, powinny zawierać podpis wykonany ołówkiem na odwrocie kartki.
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną na potrzeby konkursu.
 1. Wybrane prace zostaną nagrodzone.
 1. Kryteria, które będą miały wpływ na ocenę:
 • estetyka,
 • oryginalność,
 • wkład pracy,
 • samodzielność.

Serdecznie zachęcamy do udziału! 😊

Skip to content