W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach ogłosił „Międzygminny Konkurs Piosenki Patriotycznej” dla dzieci klas I-III. Każda ze szkół biorących udział w tym konkursie mogła zgłosić tylko czterech uczestników. W naszej szkole, ku wielkiej radości, zgłosiło się więcej osób. W związku z tym, 21 listopada przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej.
Z klasy pierwszej do konkursu przystąpili: Aurelia Kulesza, Adrianna Michalska, Marta Rogowska i Krystian Topoła. Z klasy drugiej natomiast: Emilia Gawrońska, Oliwia Jarosińska, Paulina Butzek i Zbyszek Tabaczuk.
W wyniku tychże eliminacji
I miejsce zajęła Paulina Butzek z klasy II
II miejsce przypadło Aurelii Kuleszy z klasy I
III miejsce ex aequo Krystian Topoła z klasy I i Oliwia Jarosińska z klasy II.

Dnia 27 listopada wychowawczyni klasy I pani B. Kotowska wraz z laureatami naszego konkursu pojechała do Lasek na dalsze eliminacje. W konkursie oprócz naszych uczniów wzięli jeszcze udział uczniowie szkoły gospodarzy, Wielkiego Buczku i Trzcinicy. Łącznie przystąpiło do konkursu 13 – stu solistów.
Zmagania wykonawców oceniało jury w składzie: Danuta Wieczorek – nauczycielka muzyki SP z Lasek, Elżbieta Kowalik – emerytowany nauczyciel SP z Lasek i Renata Adamska – katechetka z Trzcinicy.
Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami „Złotej nutki”, które wręczył wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik i dyrektor Zespołu Szkół pani Hanna Smyrek. Taką statuetkę za wyróżnienie otrzymali Krystian Topoła i Paulina Butzek. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i książeczki, między innymi Aurelia Kulesza i Oliwia Jarosińska. Wójt podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do występów oraz Zespołowi Szkół w Laskach za zorganizowanie konkursu. Wyraził nadzieję, że to pierwszy i może nie ostatni konkurs piosenki patriotycznej. Z pewnością takie konkursy to świetne lekcje patriotyzmu i popularyzacji pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej.

Skip to content