Mając na celu przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej w ramach działań profilaktyczno – wy-chowawczych 16 listopada wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami, uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym – aspirantem sztabowym Przemysławem Jędrasiakiem oraz sierżantem sztabowym Mateuszem Klaczyńskim.
Brawami i piosenką w wykonaniu dzieci klasy pierwszej przyjęliśmy Gości w murach naszej szkoły.
Funkcjonariusze przy pomocy pokazu multimedialnego przeprowadzili pogadankę na temat szeroko pojętej przemocy. Przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegli, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uświadomili wszystkim, że osoby, które np. używają wulgarnych słów wobec rówieśników i pracowników szkoły, poni-żają, ośmieszają, straszą czy szantażują również podlegają odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Policjanci poruszyli także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. W trakcie wizyty zaciekawieni uczniowie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
Jako wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Skip to content