W poniedziałek 13 stycznia w Drożkach miało miejsce historyczne wydarzenie. Naszą miejscowość odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość rozpoczęła się późnym popołudniem przy kościele pw. św. Jana Nepomucena. Wizyta obecnego Prezydenta nawiązywała do tej, która miała miejsce prawie sto lat temu. Warto przypomnieć, że wtedy właśnie, Drożki odwiedził Prezydent Polski Stanisław Wojciechowski. Andrzej Duda został powitany przez proboszcza ks. Daniela Wawrzyniaka, dyrektor Grażynę Adamską oraz lokalne władze. Kwiaty wręczyły również uczennice naszej szkoły – Marlena, Anna oraz Natalia. Przemówienie na temat 100-lecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Polski wygłosił wójt Adam Staszczyk. Głos zabrał także przewodniczący naszej szkoły – Miłosz Czekaj, który przybliżył wszystkim zebranym, życiorys lokalnego patrioty – Seweryna Szulca. Głównym punktem uroczystości było przemówienie głowy państwa – Andrzeja Dudy. Odniósł się on do regionalnej historii, wyrażając jednocześnie podziw dla mieszkańców, którzy sto lat temu wywalczyli przynależność do Polski.

– Te sto lat temu, ta ziemia, a ściślej mówiąc, ludzie którzy na tej ziemi mieszkali z dziada pradziada, zmagali się nie tyle o polskość, co zmagali się o Polskę. Chcieli, żeby Polska, której nie było tutaj przez stulecia, która przetrwała w ich rodzinach, w ich sercach, w której tradycji żyli od pokoleń, wreszcie tutaj wróciła. Znalazła się tutaj, choć nikt nie pamiętał, kiedy tutaj ostatni raz była, ale oni czuli się Polakami, mieli swoją tradycję polską i uważali tę ziemię za ziemię polską i ziemię , na której mieszkają oni, czyli Polacy. Takim człowiekiem właśnie był pan Seweryn Szulc. (…) i cóż zrobili? To nie było miejsce, gdzie doszło do wielkiej bitwy. To nie było miejsce, gdzie zmagano się z bronią w ręku. W jakimś sensie można powiedzieć, że postąpili bardzo po wielkopolsku. A mianowicie wzięli dowody, wzięli swoje modlitewniki, wzięli różnego rodzaju wydawnictwa, które pozbierali po rodzinach, po domach, wzięli śpiewniki, gdzie wszystko było po polsku, gdzie modlitwy były po polsku, gdzie pieśni były po polsku i z tym w ręku pojechali do Paryża po to, by przekonać obradujących tam polityków, że ta ziemia to ziemia, na której mieszkają Polacy i, że ona powinna przynależeć do Polski. (…) Ta ziemia rzeczywiście stała się, dzięki ich uporowi (…) częścią odradzającego się państwa polskiego – powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Prezydent podpisał także przesłanie do przyszłych pokoleń, które zostało umieszczone w kapsule czasu przy kościele pw. św. Jana Nepomucena.

Wizyta była niezwykła, także dzięki serdeczności, którą Prezydent okazał wszystkim przybyłym na spotkanie. Wiele osób, w tym uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, miało możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z głową państwa lub podania dłoni Panu Prezydentowi.

W czasie wizyty obecni byli także inni przedstawiciele władzy państwowej: sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, jak również wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasza miejscowość znowu zapisze się w historii Polski. Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pozostanie na zawsze w naszej pamięci i będzie powodem do dumy dla obecnych mieszkańców oraz przyszłych pokoleń.

Skip to content