Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 2023/2024:

  • przewodnicząca:
  • zastępca przewodniczącej:
  • skarbnik
  • członek
  • członek
  • członek
  • protokolant

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi ………. zł. Kwotę można wpłacać u skarbnika Rady Rodziców, bądź u wychowawców klas.

Skip to content