Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 2018 / 2019:

  • Sabina SŁUPIANEK: przewodnicząca
  • Marta BALIGA: zastępca przewodniczącej
  • Anita GĄSZCZAK: skarbnik
  • Renata GRACZYK: członek
  • Lidia GNIŁKA: członek
  • Maria HARWES: członek
  • Małgorzata TOPOŁA: protokolant

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 25,00 zł. Kwotę można wpłacać u skarbnika Rady Rodziców, bądź u wychowawców klas.

Skip to content