Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy obchodzone w całej Europie 26. września. Jego celem jest zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej . W tym roku Europejski Dzień Języków przypadł w weekend dlatego  obchodziliśmy go 27. września w poniedziałek. Podczas zajęć  z języków obcych Panie:  Kamila Brzana i  Beata Sztuka  zorganizowały ćwiczenia interaktywne i quizy o tematyce różnorodności językowej . Uczniowie identyfikowali języki europejskie , rozróżniali flagi państw a także formy powitań i pożegnań  i wiele innych.  Na zakończenie klasy odśpiewały „Panie Janie ” w języku : polskim, francuskim, niemieckim, włoskim , hiszpańskim i angielskim. Najbardziej aktywne osoby zostały nagrodzone ocenami, dyplomem a także notatnikiem (Aurelia Kulesza IV, Kacper Tabaczuk VII ) .

Zatem w  myśl Ludwiga Wittgensteina „ Granice mojego języka są granicami mojego świata” zachęcamy do dalszej nauki języków obcych aby horyzonty naszego świata rozpościerały się coraz dalej.

Skip to content