Na szczeblu naszej szkoły w klasach IV-VI przeprowadziliśmy konkurs krasomówczy: „ Legendy Ziemi Wielkopolskiej „

Celem przeprowadzenie konkursu było poznanie legend naszego województwa, promowanie dzieci utalentowanych językowo i artystycznie.
Uczniowie mieli przygotować jedna legendę i zaprezentować nie dłużej niż 5 minut.
Komisja oceniająca uczestników była zachwycona talentami naszych dzieci.
I miejsce – Adrianna Michalska
II miejsce – Aurelia Kulesza
III miejsce – Paulina Butzek
Skip to content