Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno rozpocząć się już w przedszkolu. Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna wobec Ojczyzny, należy wyrobić w dziecku przywiązanie do symboli narodowych oraz obyczajów. Osiągnąć to można poprzez umożliwianie dzieciom kontaktu z ojczystą przyrodą, kulturą, literaturą oraz tradycjami. Małe dziecko obraz Ojczyzny utożsamia z rodziną. Nieco później obraz ten poszerza się o środowisko lokalne.

            Dzieci chętnie uczą się naśladując swoich rodziców. Dlatego poprzez dobry przykład wspomagać oni powinni patriotyczny rozwój swoich dzieci.

 

M.Stencel

 

Skip to content